Wet_arbeidsmarkt_in_balans
Renate Beeftink - Donker Geen reacties

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in balans in voor alle nieuwe en lopende contracten. Het doel van deze wet is om de balans tussen vast personeel en oproepkrachten op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Wat gaat er veranderen per 1 januari 2020:

Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag

Beëindigt de werkgever het arbeidscontract, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Voorheen was dit bij een dienstverband van tenminste 24 maanden. Dit is ook van toepassing op lopende contracten. Loopt een contract op 2 januari 2020 af en ga je deze niet verlengen, ben je transitievergoeding verschuldigd over de gehele duur van het dienstverband.

De opbouw bedraagt 1/3 van het maandsalaris per gewerkt jaar en wordt niet meer afgerond op halve jaren. De hogere opbouw na 10 jaar dienstverband komt te vervallen.

Ontslagrecht wordt soepeler

Op dit moment moet de werkgever één ontslaggrond volledig onderbouwen, bijvoorbeeld verwijtbaar handelen van de werknemer. De WAB maakt het mogelijk om verschillende ontslaggronden samen te voegen om het ontslag eenvoudiger te maken.

Verruiming Ketenregeling

De ketenregeling geeft aan hoeveel tijdelijke contracten je een werknemer mag aanbieden, voordat er een arbeidscontract voor onbepaalde tijd ontstaat. Zij hebben de ketenregeling verlengt van twee naar drie jaar. Vanaf 1 januari 2020 mag je drie contracten aanbieden binnen drie jaar.

Oproeptermijn voor oproepkrachten

De werkgever moet de werknemer tenminste vier werkdagen van te voren oproepen. Dit moet hij schriftelijk of elektronisch doen. Anders hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Dit geldt ook bij gehele of gedeeltelijke afzegging van de oproep. Doet de werkgever dit niet, dan heeft de werknemer recht op loondoorbetaling van de oorspronkelijke oproep. De termijn van vier werkdagen kan bij cao verkort worden tot minimaal 24 uur.

Aanbod vaste arbeidsomvang

De werkgever moet jaarlijks na 12 maanden ( in de 13e maand) een schriftelijk aanbod doen aan medewerkers met een oproepovereenkomst voor een contract met vaste uren. Dit geldt ook voor medewerkers met een min/max contract. Dit voorstel is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte uren van de afgelopen 12 maanden. De oproepkracht heeft een maand bedenktijd.

Oproepkrachten welke op 1 januari 2020 12 maanden in dienst zijn, dienen voor 1 februari 2020 een voorstel te ontvangen.

Lage/ Hoge WW-premie

De werkgever gaat een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract met vaste uren. Voor werknemers met een flexibel contract moeten zij een hoge premie betalen. Het verschil is 5%.  Lees verder….

 

Wil je advies of wil je dat wij meekijken met de huidige contracten, neem dan contact met ons op.