Maureen Kappers Geen reacties

Wanneer je voldoende investeert in bedrijfsmiddelen mag je een extra bedrag van je winst voor belasting aftrekken. Hierdoor betaal je minder belasting. Dat wil je toch niet mislopen? Maar wanneer is iets een bedrijfsmiddel en wanneer heb je recht op welke investeringsaftrek?

Wanneer is iets een bedrijfsmiddel?

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je aanschaft om de werkzaamheden voor je onderneming te kunnen uitvoeren. Gebruik je ze deels voor privé aangelegenheden, zoals een auto van de zaak? Dan moet je bijtelling rekenen. Meer daarover lees je in onze artikelen met de tag ‘bijtelling’.

Aan wat voor investeringen kun je denken?

  1. Inventaris: zoals een laptop, een telefoon, bureau en stoelen
  2. Machines en gereedschappen: bijvoorbeeld horeca apparatuur en dure gereedschappen
  3. Transportmiddelen: zoals bestelwagens, bezorgscooters, vrachtwagens, fietsen, E-bikes
  4. Panden: koop van een pand of garage voor gebruik door je eigen bedrijf en de verbouwing daarvan

De aanschafkosten voor deze investeringen moet meer dan € 450 bedragen om in aanmerking te komen voor de aftrek. Onder de aanschafkosten vallen ook de installatiekosten en kosten van accessoires die gelijktijdig worden aangekocht. Ben je btw plichtig? Dan telt de btw niet mee als aanschafkosten. Ben je vrijgesteld van btw? Dan telt de btw wel mee in de aanschafkosten.

We onderscheiden drie verschillende investeringsregelingen, deze worden hieronder uitgelegd.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Je komt in aanmerking voor de KIA als je minimaal € 2.401 en maximaal € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen in één jaar (tarief 2020). De genoemde voorbeelden tellen mee als ze per investering meer dan € 450 zijn.

De KIA levert je een extra aftrek op tot maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag. Zie de tabel hieronder (tarieven 2020).

Investeringsbedrag € Aftrek KIA
0 – 2.400 € 0
2.401 – 58.238 28 % van het geïnvesteerde bedrag
58.239 – 107.848 € 16.307
107.849 – 323.544 € 16.307 minus 7,56% van het investeringsbedrag boven € 107.848
323.545 en meer € 0

Uitgezonderd van de KIA zijn o.a.: personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer en bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur. Meer informatie? Wij adviseren je graag.

Milieu-investeringsaftrek (MIA en VAMIL)

Investeer je in milieuvriendelijke zaken? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de MIA.

De minimale investering per bedrijfsmiddel moet € 2.500 bedragen. Daarnaast moet het een ongebruikt bedrijfsmiddel zijn en op de Milieulijst staan. De Milieulijst kun je checken op de website van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer kunnen mogelijk wél gebruik maken van de MIA.

Milieu-investeringen worden door het RVO onderverdeeld in drie categorieën. De tarieven van 2020 zijn:

Investeringsbedrag Aftrek MIA
Categorie I 36%
Categorie II 27%
Categorie III 13,5%

Let op: je dient een dergelijke investering binnen 3 maanden na besteldatum te melden bij het RVO. Doe je dat niet, dan loop je deze investeringsaftrek mis!

En wist je dat een investering voor de MIA ook een KIA kan zijn? In dat geval geniet je dubbele aftrek!

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Ben je van plan te investeren in energiezuinige zaken? Controleer even of deze onder de EIA vallen.

Voor deze investeringsaftrek moet je investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen met een minimaal bedrag van € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het bedrijfsmiddel moet op de Energielijst staan óf voldoen aan de besparingsnorm. Meer informatie vind je op de website van het RVO.

In 2020 bedraagt de aftrek voor de EIA maar liefst 45%.

Let op: je dient een dergelijke investering binnen 3 maanden na besteldatum te melden bij het RVO. Doe je dat niet, dan loop je deze investeringsaftrek mis!

En wist je dat een investering voor de EIA ook een KIA kan zijn? In dat geval geniet je dubbele aftrek!

 

Wil je investeren en ben je benieuwd wat dat jou daadwerkelijk aan aftrek oplevert? Wij helpen je graag verder!