ww-premie
Renate Beeftink - Donker Geen reacties

Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt de sectorpremie voor de WW. De werkgever gaat een WW-premie betalen voor iedere werknemer. Deze bedraagt 2,94% of 7,94%. De hoogte is afhankelijk van het type contract.

Wanneer betaal je de hoge premie:

  • Voor medewerkers met een arbeidscontract voor bepaalde tijd
  • Voor medewerkers met oproepovereenkomst, hier vallen ook min/max contracten onder.

Wanneer betaal je de lage premie:

  • Voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met vaste uren. Geen oproepovereenkomst.
  • BBL werknemers
  • Voor medewerkers met een oproepovereenkomst onder de 21 jaar, waarvan hij maximaal 48 uur (per 4 weken) of 52 uur (per maand) verloond heeft gekregen. Hierdoor kan het zijn dat je de ene maand voor een medewerker de lage premie betaald en de andere maand de hoge premie.

Let op!

In twee situaties moet er toch de hoge premie betaald worden.

  • Einde dienstbetrekking binnen 2 maanden
  • Een medewerker krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond dan in zijn arbeidsovereenkomst staat vermeld.

Administratieve verplichtingen

Wanneer de werkgever de lage premie hanteert, moet er een afschrift van de arbeidsovereenkomst aanwezig zijn bij de loonadministratie. Ook moet op de loonstrook vermeld worden of er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd en of er sprake is van een oproepovereenkomst.

 

Wil je meer lezen over de Wet arbeidsmarkt in balans klik dan hier.

Wil je advies of wil je dat wij meekijken met de huidige contracten, neem dan contact met ons op.