Maureen Kappers Geen reacties

Je hebt een auto van de zaak in de bijtelling. Wellicht had je deze auto uitgezocht vanwege het lage bijtellingspercentage. Maar wat gebeurd er als dat percentage vervalt?

Hoe wordt de bijtelling vastgesteld?

De bijtelling wordt bepaald aan de hand van de datum van eerste toelating, dat kan zowel in Nederland als in het buitenland zijn geweest. Het percentage dat van toepassing is op die datum is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. De datum van eerste toelating en de CO2-uitstoot van je auto kun je vinden via de kentekencheck op www.rdw.nl.

60-maandsperiode

De laatste jaren is er nogal wat verandering in de bijtellingspercentages en in de voorwaarden. In ons eerdere artikel “Bijtelling! Hoe werkt dat ook alweer?” vertellen we dat het vastgestelde percentage bij de eerste tenaamstelling 60 maanden geldig is. Om het rekenen wat gemakkelijker te maken, gaat de 60-maandsperiode in op de 1e dag van de maand ná de eerste toelating.

Is die periode voorbij? Dan is het sinds 2017 zo dat je elk jaar opnieuw moet bekijken welk bijtellingspercentage je moet hanteren. Het nieuwe percentage na de 60-maandsperiode kan (flink) hoger zijn, vooral bij elektrische auto’s.

Volledig elektrische auto’s

Elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 g/km zijn de laatste jaren erg gepromoot door een lage bijtelling. Vanaf 2020 gaat de bijtelling op elektrische auto’s stapsgewijs omhoog en worden er aanvullende voorwaarden gesteld. Als de auto niet op waterstof rijdt, geldt het lage percentage niet meer voor de gehele cataloguswaarde. Het lage percentage wordt dan gemaximeerd tot € 45.000 in 2020. Over de cataloguswaarde die daar bovenuit komt reken je 22% bijtelling.

Vanaf 2021 wordt het lage percentage gemaximeerd tot € 40.000, behalve voor zonnecelauto’s. Bij zonnecelauto’s geldt in 2021 het lage percentage op de hele cataloguswaarde.

Youngtimers

Dit artikel geldt voor auto’s van maximaal 15 jaar oud. Bij auto’s die ouder zijn dan 15 jaar is de bijtelling 35% van de dagwaarde.

Bijtellingsschema en voorbeelden

Om het je wat gemakkelijker te maken hebben we voor 2020 en 2021 een schema opgesteld om de bijtelling te bepalen. Ook hebben we daaronder twee voorbeelden uitgewerkt.

Het schema voor 2020 open je hier.

Het schema voor 2021 open je hier.

Voorbeeld 1

Je hebt in 2016 een gebruikte auto gekocht. De CO2-uitstoot van deze auto is 105 g/km. De datum van eerste toelating is 15 november 2015. De cataloguswaarde is € 36.000.

In 2015 gold voor nieuwe auto’s met een uitstoot van 105 g/km een bijtellingspercentage van 20%. Dit percentage is geldig tot 1 december 2020, vanaf dan wordt opnieuw het percentage vastgesteld. Aan de hand van de tabel voor 2020 zou je denken dat deze auto een bijtelling van 22% krijgt, maar let op de voorwaarden: dat geldt voor auto’s met een eerste toelating ná 1 januari 2017. Deze auto is van vóór 2017, dus krijgt deze auto een bijtelling van 25%.

De bijtelling in 2020 is dus nog 11 maanden 20% van de cataloguswaarde en 1 maand 25% van de cataloguswaarde van die auto. De bijtelling over 2021 is 25% van de cataloguswaarde van de auto.

Voorbeeld 2

Je hebt in 2017 een nieuwe volledig elektrische auto gekocht. De CO2-uitstoot van deze auto is 0. De datum van eerste toelating is 7 maart 2017. De cataloguswaarde is € 50.000.

In 2017 is het normale bijtellingspercentage 22%. Voor nieuwe auto’s met een CO2-uitstoot van 0 g/km gold er een korting van 18%, waardoor deze een bijtelling van 4% krijgen. Dit percentage is ingegaan op 1 april 2017 en is geldig tot 1 april 2022. De bijtelling in 2020 en 2021 is dus nog steeds 4% van de cataloguswaarde van deze auto.

Per 1 april 2022 wordt opnieuw het bijtellingspercentage vastgesteld. Naar verwachting zal dit 22% worden met een korting van 6% over de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde*.

In 2022 is de bijtelling dan als volgt: drie maanden 4% over de gehele cataloguswaarde van € 50.000 en negen maanden (22% minus 6% is) 16% over € 40.000 plus 22% over € 10.000.

De jaren hierna wordt de korting steeds minder, de bijtelling wordt dus elk jaar meer.

* De bijtellingspercentages en voorwaarden van toekomstige jaren kunnen nog wijzigen.